Evenementen Centraal Register Techniek

Evenement

CRT Themadag 10-10-2024: Van pionier naar innovator - 5 jaar Centraal Register Techniek

Bekijken

Privacyverklaring

Jouw privacy is voor Stichting Centraal Register Techniek van groot belang!

Wij houden ons dan ook aan de wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als kwaliteitsregister in de (installatie)technieksector besteden wij de nodige aandacht voor thema’s als beveiliging, privacy en kwaliteit. Met de ontwikkeling van technologie, cyberdreigingen en de toegenomen verwachtingen van gebruikers is het belangrijk dat de waardevolle data in het register dagelijks optimaal beschermd wordt. Om dit alles op een gestructureerde manier te doen heeft het Centraal Register Techniek gekozen voor ISO 9001 en ISO 27001 certificering.

Met het behalen van beide internationaal erkende certificaten laten we als organisatie zien dat we rekening houden met de omgeving van bedrijfsprocessen, klantgerichtheid, infrastructuur, informatiebeveiliging en het ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten.

Jouw privacy is voor Stichting Centraal Register Techniek van groot belang.

Stichting Centraal Register Techniek

*** Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2024. *** De Stichting Centraal Register Techniek neemt beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens optimaal te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Stichting Centraal Register Techniek de persoonsgegevens verwerken.

Opname in het register

Als je als instituut, vereniging, vakbedrijf of vakspecialist in het Centraal Register Techniek staat, dan gebruiken wij:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geslacht
 • huidige werkgever
 • kwalificatie- en certificeringsgegevens
 • bedrijfsnaam
 • technisch beheerder
 • KvK-nummer
 • KvK-vestigingsnummer
 • vestigingsadres bedrijf
 • erkenningsgegevens

Wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij. Met deze gegevens kunnen wij correcte identificatie waarborgen en kwalificaties van jou en de bij jou betrokken bedrijven integraal aantoonbaar, inzichtelijk en toegankelijk maken.

Vastleggen werkrelatie

Wanneer je in dienst bent bij een (vak)bedrijf, kunnen wij deze werkrelatie vastleggen in het register. Wij hebben hier een gerechtvaardigd belang bij. Het vakbedrijf kan zo aantonen dat jouw kwalificaties en certificeringen aanwezig zijn. Je werkgever kan ervoor kiezen om deze werkrelatie in het register op te nemen. Als je dat niet wil, kun je zelf via de app Vakpaspoort de werkrelatie opheffen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Het kan voorkomen dat wij aanvullende gegevens van andere organisaties nodig hebben om jou zo goed mogelijk te helpen. Met deze bedrijven hebben wij een overeenkomst gesloten, waarin we hebben afgesproken dat wij en zij zorgvuldig met je gegevens omgaan.

Wij verstrekken/gebruiken jouw gegevens nooit voor andere doeleinden, zonder jouw nadrukkelijke toestemming.

Jouw rechten

Je hebt altijd recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben. Indien technisch mogelijk, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen aan een derde partij.

Ook kun je ons vragen om je Vakpaspoort account te verwijderen. Vul het aanvraagformulier hiervoor in via onze website Vakpaspoort.nl. Let op, we verwijderen alleen je account inclusief de door jouw ingevulde gegevens. Wettelijk mogen wij geen certificaten of diploma's verwijderen uit het kwaliteitsregister van het Centraal Register Techniek. Als je contact met ons opneemt, krijg je binnen 30 dagen antwoord van ons over hoe en wanneer wij aan je verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kunnen wij verlengen als gevolg van de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, brengen wij je daarvan wel binnen 30 dagen op de hoogte. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om in de gaten te houden dat wij ons aan de regels houden. Dat is Dimmen Smolders, hij is bereikbaar via d.smolders@ictrecht.nl.

Contactgegevens

Heb je vragen over je privacy? Neem dan contact met ons op via onze helpdesk: 026-2030625 of helpdesk@centraalregistertechniek.nl. Als je een beroep wilt doen op je rechten, kan dat uitsluitend via e-mail of per brief bij de Functionaris Gegevensbescherming met vermelding van je naam, adres en woonplaats: privacy@centraalregistertechniek.nl. Stichting Centraal Register Techniek


t.a.v. Mr Dimmen Smolders 


Korenmolenlaan 4

3447 GG Woerden

Cookies

We gebruiken voor deze website geen third-party cookies waarvoor jouw toestemming is vereist. Je wordt niet getrackt en we slaan geen gegevens van je op. We gebruiken alleen geanonimiseerde Google Analytics om het gebruik van onze website te meten en deze te verbeteren.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).